ساعت :

22:08

تاریخ :

25 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

دیدار مردمی فرماندار،شهردار منطقه یک و جمعی از مدیران شهر بیرجند با اهالی موسی بن جعفر(ع)

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند؛ شب گذشته فرماندار،شهردار منطقه یک و جمعی از مدیران شهر بیرجند با اهالی موسی بن جعفر(ع) جهت رسیدگی به مشکلات ، مطالبات و درخواست های آنها دیدار کردند