ساعت :

10:37

تاریخ :

7 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

جلسه هم اندیشی در خصوص رفع نواقص عمرانی سطح شهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند ؛ جلسه ای با حضور معاون خدمات شهری، شهردار منطقه یک و جمعی از مدیران مناطق دوگانه در خصوص شناسایی مشکلات و نواقص عمرانی سطح شهر و همچنین برنامه ریزی و تسریع در رفع آن توسط مناطق دوگانه و حوزه عمران ۱۳۷ برگزار شد