ساعت :

09:35

تاریخ :

7 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

شهردار منطقه یک بهمراه جمعی از مدیران نیمه شب دوشنبه از سطح شهر بازدید و وضعیت معابر را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند ؛ مهندس رحیم زاده در جریان این بازدید ضمن خدا قوت به نیروهای خدمات شهری به طور مستقیم بر نحوه فعالیت آنها نظارت و نکات لازم را جهت خدمت رسانی مطلوب به شهروندان یادآور شد.