ساعت :

10:52

تاریخ :

7 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

بازدید میدانی شهردار منطقه یک بهمراه مدیر عامل شرکت بهین کشت از سطح منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند ؛ در این بازدید مهندس رحیم زاده دستورات لازم جهت بهبود و رسیدگی هر چه بیشتر در حوزه نظافت و خدمات شهری را صادر نمود.