ساعت :

21:16

تاریخ :

25 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

دیدار مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند با مهندس رحیم زاده

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند: صبح روز جاری سرپرست منطقه یک با مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند دیدار کرد