ساعت :

21:34

تاریخ :

25 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

دیدار و تبریک انتصاب سرپرست منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند : رییس اتاق تعاون استان خراسان جنوبی و هیات همراه با سرپرست شهرداری منطقه یک بیرجند دیدار کرد .
در این دیدار مهندس حسینی ضمن تبریک انتصاب مهندس رحیم زاده بعنوان سرپرست منطقه یک شهرداری و آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان و همکارانشان بر تعامل و همکاری فی مابین برای توسعه شهر تاکید کردند