ساعت :

06:43

تاریخ :

12 اسفند 1402

شهرداری منطقه یک بیرجند

بازدید میدانی سرپرست منطقه یک شهرداری بیرجند از وضعیت نظافت سطح شهر

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند: صبح روز جاری سرپرست منطقه یک بهمراه سرپرست اداره خدمات شهری منطقه از وضعیت نظافت محلات شهر بازدید کرد و دستورات لازم در جهت بهبود و رسیدگی هر چه بیشتر در حوزه نظافت و خدمات شهری را صادرنمود.
مهندس رحیم زاده در حاشیه این بازدید اظهار داشت: این بازدیدها و سرکشی ها به صورت هفته ای و در چندین نوبت صورت خواهد پذیرفت، و تمهیدات لازم برای بهبود وضعیت نظافت سطح شهر اتخاذ می گردد زیرا ارائه خدمات شهری جزو حقوق طبیعی شهروندان است که بایستی از سوی تمامی پرسنل خدمات شهری نسبت به آن همت مضاعفی شود.
لازم به ذکر است در حاشیه بازدید از سطح منطقه مهندس رحیم زاده از نیروهای زحمتکش و شریف خدمات شهری تقدیر و تشکر کرد