ساعت :

05:04

تاریخ :

12 اسفند 1402

شهرداری منطقه یک بیرجند

تقدیر از کارمند شهرداری منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند ؛ مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از آقای بهروز ناتوان به پاس همکاری و ارائه اطلاعات آماری دقیق و بروز تقدیر کرد.