ساعت :

06:18

تاریخ :

12 اسفند 1402

شهرداری منطقه یک بیرجند

اصلاح پل شکسته در ورودی شهرک امام علی (ع)

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند : پل شکسته ورودی شهرک امام علی (ع) به همت حوزه عمران منطقه اصلاح و بازسازی شد.