ساعت :

06:10

تاریخ :

12 اسفند 1402

شهرداری منطقه یک بیرجند

بازدید معاون عمران وحمل ونقل و ترافیک شهرداری بیرجند و مدیر منطقه یک از عملیات عمرانی پیاده رو سازی خیابان کارگران


به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند : معاون عمران وحمل ونقل شهرداری بیرجند و مدیر منطقه یک بهمراه مدیران عمرانی از پروژه پیاده‌رو سازی خیابان کارگران بازدید کردند.