ساعت :

18:27

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

جلسه شهرسازی منطقه یک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند : جلسه شهرسازی منطقه یک با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند ، مدیر منطقه و مدیران شهرسازی در دفتر مهندس رحیم زاده برگزار شد.