ساعت :

18:35

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

سرپرست جدید منطقه یک شهرداری معرفی شد

آیین معارفه مجید رحیم زاده مدیر جدید منطقه یک شهرداری بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ؛ شهردار بیرجند با صدور حکمی مجید رحیم زاده را با عنوان سرپرست منطقه یک شهرداری منصوب کرد. و از زحمات محمدحسین ربیعی مدیر سابق منطقه، تقدیر به عمل آورد.

در پایان مراسم دکتر بهترین بهمراه معاونین و مدیران شهرداری از بخشهای مختلف منطقه بازدید کردند .