ساعت :

21:47

تاریخ :

25 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

تخریب مخروبه و پاتوق معتادان واقع در خیابان نیرو هوایی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 1 بیرجند : تخریب مخروبه و پاتوق معتادان واقع در خیابان نیروهوایی توسط اداره خدمات شهری منطقه انجام شد. مهندس زهرایی مسئول اداره خدمات شهری منطقه یک افزود: پلمپ و تخریب پاتوق های معتادان متجاهر و پرخطر و برخورد با صاحبان املاک مخروبه های رها شده به طور ویژه در برنامه واحد خدمات شهری قرار دارد.