ساعت :

11:01

تاریخ :

20 آذر 1402

شهرداری منطقه یک بیرجند

جدول گذاری راست گرد های تقاطع شعبانیه و بقیه ا…

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱ بیرجند : عملیات عمرانی جدول گذاری راستگردهای تقاطع بلوار شعبانیه و بقیه الله در روز جاری انجام شد.

,