ساعت :

11:38

تاریخ :

20 آذر 1402

شهرداری منطقه یک بیرجند

حضور فرماندار به همراه شهردار منطقه یک در محدوده مهرشهر جهت بررسی رفع مشکلات مردمی