ساعت :

10:48

تاریخ :

20 آذر 1402

شهرداری منطقه یک بیرجند

دیدار مردمی شهردار منطقه یک و مدیران ادارات دولتی با مردم

دیدار و نشست مردمی شهردار منطقه یک ،با اهالی محترم خیابان کارگران و رجایی جهت بررسی مشکلات و موانع موجود ،که در مسجد صدیقه طاهره در مورخ 1402/7/18برگزار گردید.