ساعت :

18:51

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

تخریب سقف پاتوق ، واقع در خیابان انقلاب