ساعت :

19:09

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

پلمپ محله پاتوق در جمهوری37 توسط اداره خدمات شهری منطقه یک