ساعت :

19:01

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

مرمت و بازسازی ملک حدفاصل حکیم نزاری 2و4

خدمتی دیگر از حوزه عمران شهرداری منطقه یک …بازسازی ملکی ک 35 سال بلااستفاده بوده و توسط نیروهای عمران منطقه مرمت و بازسازی گردید لازم بذکر است که در این مکان برای 2 الی 3 نفر نیرو اشتغال فراهم گردید.