ساعت :

18:36

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

هفته پدافندغیر عامل گرامی باد

نصب بنر در ورودی ساختمان منطقه یک بمناسبت نکوداشت هفته پدافند غیر عامل (روابط عمومی منطقه یک شهرداری بیرجند)