ساعت :

17:54

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

اتمام تخریب و خاکبرداری ملک خطرساز و پاتوق خیابان جمهوری توسط اداره خدمات شهری منطقه یک