ساعت :

19:54

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

پلمپ (پاتوق) در خیابان انقلاب توسط حوزه خدمات شهری منطقه یک