ساعت :

19:09

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

نگارش و نصب مجدد تابلوهای دیوارکوب

نگارش و نصب مجدد تابلوهای دیوار کوب و سرمیلانی تعدادی از معابر سطح منطقه توسط اداره خدمات شهری منطقه یک در دستور کار قرار گرفت.