ساعت :

19:35

تاریخ :

5 اردیبهشت 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

بازسازی و مرمت پله های پل مزار شهدا

بازسازی پله های پل مزار شهدا جنب پارک فرزان با سنگ مرمریت لاشتر، توسط نیروهای عمران منطقه یک در دستور کار قرار گرفت