ساعت :

10:07

تاریخ :

7 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

برگزاری مراسم زیارت عاشورا در ساختمان شهرداری منطقه یک

بمناسبت ایام ماه محرم ،هر روز از ابتدای ماه محرم مراسم معنوی و پر فیض زیارت عاشورا با حضور کارکنان شهرداری منطقه یک در ساختمان اداری برگزار میگردد.