ساعت :

21:06

تاریخ :

25 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

دهه امامت و ولایت بر عموم شیعیان مبارک باد.(روابط عمومی منطقه 1 شهرداری بیرجند)