ساعت :

21:07

تاریخ :

25 خرداد 1403

شهرداری منطقه یک بیرجند

زیباسازی و ترمیم ایلند بولوار جوادیه شامل سنگفرش قاب بندی دور درختان با مصالح سنگ کوبیک اجر بتنی سنگ مالون و لاشه سنگ گرانیت به متراژ 1550 متر مربع توسط نیروهای عمران منطقه 1